PTKor

WŁADZE POLSKIEGO TOWARZYSTWA KOREANISTYCZNEGO

Zarząd Główny

Paweł Kida – Przewodniczący

Grażyna Strnad – Wiceprzewodnicząca

Anna Izabella Paradowska – Skarbnik

Renata Czekalska – Sekretarz

Komisja Rewizyjna

Paweł Szkudlarek

Gwangseok Kim

Wpis KRS

Statut

Deklaracja Członkowska

Członkowie Zwyczajni

Chang Ilyou

Danielewski Mateusz

Grzesiak Marta

Husarski Roman

Huszcza Romuald

Janowicz Marta

Jeong Magda

Kletowski Piotr

Kotlarz Kaja

Lee Haesung

Lecińska-Ruchniewicz Monika

Levi Nicolas

Łyda Andrzej

Nowakowski Krzysztof

Pak Hyerim

Paradowska Anna

Rutkowska Oliwia

Smiatacz Agnieszka

Stanik Anna

Strnad William