KONTAKT

Zakład Języka Koreańskiego

Telefon: +48 61 829 36 63
Adres: Collegium Novum, al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań

Strona domowa: www.filkor.amu.edu.pl

E-mail: filkor@amu.edu.pl

Facebook: www.facebook.com/uam.fil.kor/

Instytut Etnolingwistyki

Telefon: +48 61 829 36 63
Fax: +48 61 829 36 62
E-mail: ie@amu.edu.pl
Strona domowa: http://www.ie.amu.edu.pl
Adres: Collegium Novum, al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań

Sekretariat IE: pok. 218b

Wydział Neofilologii

Telefon: +48 61 829 35 00
Strona domowa: http://neo.amu.edu.pl
Adres: Collegium Novum, al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań

Sekretariat Dziekana: pok. 107

Dziekanat (dla studentów filkor.): pok. 122b

Dziekan: Prof. UAM dr hab. Aldona Sopata

Prodziekan ds. nauki : Prof. UAM dr hab. Dominika Skrzypek

Prodziekan ds. organizacyjnych: Prof. UAM dr hab. Krzysztof Stroński